Martina Viktorie Kopecká je farářkou Církve československé husitské, věnuje se terapii a krizové intervenci, moderuje cyklus České televize Uchem jehly, do nějž si zve zejména osobnosti z duchovního a kulturního života.

Teologii začala studovat vlastně „náhodou“ a zpočátku ji nejvíc oslovilo to, že na tento obor brali bez přijímaček, ale že to nebude jen tak, pochopila velmi brzy. Netknutá křesťanstvím a vírou v cokoliv, se vypravila koupit si svou první bibli a do sbírky postupně přibyly slovníky: biblické hebrejštiny, latiny a řečtiny. Brzy ale zjistila, že našla „něco“ velmi cenného a že stojí za to vytrvat.

Dnes působí v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a také v kapli ve Strašnicích, píše blog o životě farářky v jednadvacátém století Deník farářky, vydala stejnojmennou knihu, moderuje televizní pořady, veřejně vystupuje a zúčastnila se taneční soutěže StarDance, kde se umístila na 2. místě.

Do náboženství a kněžství přináší svěží vítr a lidé si jí váží pro její autenticitu, lidskost, přímost a vzdělanost.