Martina Viktorie Kopecká je farářkou Církve československé husitské, věnuje se terapii a krizové intervenci. Moderuje cyklus České televize Uchem jehly, do nějž si zve zejména osobnosti z duchovního a kulturního života.

Teologii začala studovat vlastně „náhodou“. Zpočátku ji nejvíc oslovilo to, že na tento obor brali bez přijímaček, ale že to nebude jen tak, pochopila velmi brzy. Netknutá křesťanstvím a vírou v cokoliv, se vypravila koupit si svou první bibli. Do sbírky pak postupně přibyly slovníky: biblické hebrejštiny, latiny a řečtiny. Brzy ale zjistila, že našla „něco“ velmi cenného a že stojí za to vytrvat.

Martina Viktorie Kopecká dnes působí v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a také v kapli ve Strašnicích. Píše blog o životě farářky v jednadvacátém století Deník farářky, vydala stejnojmennou knihu, moderuje televizní pořady, veřejně vystupuje a zúčastnila se taneční soutěže StarDance, kde se umístila na 2. místě.

Do náboženství a kněžství přináší svěží vítr a lidé si jí váží pro její autenticitu, lidskost, přímost a vzdělanost.

Aktuální akce s Martinou Viktorií Kopeckou naleznete na https://cestainspirace.cz/events/